Вечна стража (Епопеја)

Вечна стража. СД 1978.

За Бојићева живота објављена су два одломка:

Гиљотина среће. Српске новине, 1916, 83/100, -3;

Најезда. Велика Србија, 1917, 2/471, 2; 2/475, 2; 2/477, 2

Део први

Најезда

Побуна воде

Крвави сватовац

Део други

На капијама сумње

Ломите срца

Део трећи

На гозби мртвих краљева

Окамењени оклопници

Безглави џин

Део четврти

Гиљотина среће