Песме ван збирки (1909-1917)

Песме које је Милутин Бојић за живота објавио у часописима.

Хамлетство. Дневни лист, 1909, 356, 3.

Онима што плачу. Дело, 1910, 54/1, 4.

Мехмед Соколовић. Дело, 1910, 55/1, 4.

Вечито сунце. Дело, 1910, 55/2, 161-163.

Последњи човек. Дело, 1910, 55/3, 353-355.

Јулско подне. Дело, 1910, 56/1, 3-4.

Буђење. Дело, 1910, 56/2, 161-164.

Мртви богови. Дело, 1910, 57/1, 40-41.

Празник. Дело, 1911, 58/1, 16.

Лажи. Дело, 1911, 60/3, 372.

Религија. Нова искра, 1911, 10/1, 8.

Кад узаври крв. Нова искра, 1911, 10/3, 80.

Гаврани. Нова искра, 1911, 10/7, 198.

Пехар. Нова искра, 1911, 10/9, 266.

Ја знам. Српски књижевни гласник, 1911, 26/7, 515-516.

Снежанкине приче. Српски књижевни гласник, 1912, 28/2, 112-113.

Југовића мајка (Понос). Српски књижевни гласник, 29/8, 611-612.

А ко си ти. Пијемонт, 1913, 3/117, 1.

Последња реч. Пијемонт, 1913, 3/175, 1.

Покајање. Bosanska vila, 1914, 29/10, 139.

Сласт у болу. Bosanska vila, 1914, 29/10, 139.

Луталице. Književne novosti, 1914, 1/15, 227.

Загонетка. Književne novosti, 1914, 1/15, 227.

Мисао. Српски књижевни гласник, 1914, 32/8, 580.

Одговор. Ратни дневник, 1915, 2/320, 3.

Краљеви. Српске новине, 1916, 83/10, 1.

Седом вожду. Велика Србија, 1917, 2/441, 1