ОЧИ

Твој мирни поглед мене плаши,
Твој црни поглед мене страши,
  Пије ми снагу сву:
Вино у златној пени чаши,
  А отров је на дну.

Страница једна још је бела,
Страница једна још је цела,
  Мој видим чека лик,
На њ да се спусти реч опела
  И врана гракне крик.

Да ли то задња биће страна,
Да ли последња прича дана,
  Последње песме звук?
Последњи кршај младих грана
  Пред вековечни мук?

У црном гротлу твоје зене,
У мрачном срцу шуме снене
  Назирем далек жар.
Или то блес је пусте сене
  Угаслих звезда згар?

Језеро твога ока колута,
Језеро то ме тајанством гута,
  Снага је мртва; смрзнут дах.
Ево ти младост што сунцем плута,
  Но не гледај ме. Страх ме. Страх.