Недатиране песме

Завет. СД 1978.

Моје. СД 1978.

Прича о змији. СД 1978.

Док пада киша. СД 1978.

Смех. СД 1978.

Изнад моћи. СД 1978.

„Ја нећу мирту, бубњеве и ловор“. СД 1978.

Сину мозга. СД 1978.

Таласи. 1978.

Прелудија. СД 1978.

Биће и то. СД 1978.

Спокојство. СД 1978.

Грешник. СД 1978.

„Јесењи се вијор зацерио грозно“. Српски књижевни гласник / нова серија/, 1921, 2/2, 102.

Живе буктиње. СД 1978.

Синови земље сунца. СД 1978.

Вечни пламен. СД 1978.

Сусрет. Воља, 1926, 1/10, 750.

Прича. Будућност, 1923, 3/3, 122.

Пуста. Будућност, 1923, 3/5, 221.

Паучина. Српски књижевни гласник /нова серија/, 1938, 53/1, 16-17.

Обмана. Српски књижевни гласник /нова серија/, 1938, 53/1, 16.

Очи. СД 1978.

Смрт тајне. Будућност, 1923, 3/8, 369.

Ексцелзиор. СД 1978.

Vis aeterna. СД 1978.

Та ноћ. СД 1978.

Сирена. СД 1978.

Једна жена. СД 1978.

Последњи гутљај. СД 1978.

Под зимским небом. СД 1978.

„Ти што ти живот исисаше жудно“. СД 1978.

Сенке. СД 1978.

Очи у очи. СД 1978.

Игра магле. СД 1978.

Празан путир. СД 1978.