Каин (1915)

Бојић је поему издао у Нишу, код Ђ. Мунца и М. Карића. Највећи део тиража пропао је приликом повлачења. Пре штампања поеме објављен је само један одломак.

Не буди сада јунак лош. Одјек, 1915, 13, 245.