ПРЕДАВАЊЕ

Нешто прича, нешто тртља,
Заплео се кô шепртља:
Те човек је нека справа,
Те човек се подгрејава,
Час хемију за врат шчепа,
Час физику почне с репа.
Меша рачун и проценте
(А глупости све на центе).
Прича тромо кô да дрема,
То се зове хигијена.

(1905)