ЧЕКАЊЕ

Куда гледаш, мала, у пуст видик плави
Ти не кажеш кога твоје срце жели,
Али поглед вели:
   — Он ће да се јави.
Залуд поглед сузни горама се креће,
Ја знам кога чекаш с пуно вере свете.
Али, јадно дете,
   Он ти доћи неће.

Ишао је храбро, за страх није знао,
Мислио на тебе у дану и тмини.
Тамо, у туђини,
   Он је мртав пао.

Скадар (1915)