Сонети 1-32. Сонети, Светислав Б. Цвијановић, Београд, 1922.
Сонет 33. Сабрана дела Милутина Бојића, Народна књига,
Библиотека „Милутин Бојић“, Београд, 1978. /даље: СД 1978/.
Сонет 34. СД 1978.
Сонет 35. СД 1978.
Сонет 36. Српски књижевни гласник /нова серија/, 1938, 53/1, 15.
Сонет 37. Српски књижевни гласник /нова серија/, 1938, 53/1, 15.
Сонет 38. Српски књижевни гласник /нова серија/, 1938, 53/1, 16.
Сонет 39. СД 1978.
Сонет 40. СД 1978.
Сонет 41. СД 1978.
Сонет 42. Воља, 1926, 1/10, 748-749.