Песме бола и поноса (1917)

Збирку је Бојић објавио на Видовдан 1917. године у штампарији Аквароне. У збирку је унео дотад објављене, као и неколико необјављених песама.

Уводна реч. Први пут објављена у збирци.

Молитва. Српски књижевни гласник, 1912, 28/11, 830.

На обалама Јадрана. Дневни лист, 1915, 2, 131 (под насловом: После крвавих дана: На обалама Јадранског мора)

Одлазак. Српски гласник, 1917, 2/500, 2.

Без домовине. Српске новине, 1916, 83/7, 1.

Хероји. Први пут објављена у збирци.

Северни богови. Savremenik, 1913, 8/10, 570.

Жене. Велика Србија, 1917, 2/416, 2.

Неречене мисли. Први пут објављена у збирци.

Крштење вечности. Српске новине, 1916, 83/78, 2.

Кроз пустињу. Први пут објављена у збирци.

Сејачи. Српске новине, 1916, 83/50, 1.

Дошао је јули. Српске новине, 1916, 83/47, 2.

Петровданска визија. Српске новине, 1916, 83/35, 1.

На Дриму. Bosanska vila, 1914, 29/6, 14.

Јединство. Српске новине, 1916, 83/81, 2.

Годишњица. Српске новине, 1916, 83/71, 3.

Светиње. Српске новине, 1916, 83/85, 2.

Мећава. Први пут објављена у збирци.

Плава гробница. Први пут објављена у збирци.

На острву. Велика Србија, 1917, 2/354, 1.

Храм. Велика Србија, 1917, 2/410, 2.

Неранџин цвет. Први пут објављена у збирци.

Бело усијање. Први пут објављена у збирци.

Усуд. Први пут објављена у збирци.

Без узвика. Први пут објављена у збирци.

Неочекивани. Велика Србија, 1917, 2/334, 2.

Поноћни дозив. Велика Србија, 1917, 2/424, 2-3.

Самосвест. Први пут објављена у збирци.

Туђој крви. Српски гласник, 1917, 2/506, 2; 2/507, 3; 2/508, 2.

Братској крви. Српски гласник, 1917, 2/509, 2.

Кад будемо заједно. Први пут објављена у збирци.

Стражари. Први пут објављена у збирци.

Пред обећаном земљом. Велика Србија, 1917, 2/335, 2.