ВЈЕРУЈУ

Верујем себи у дан искушења,
   Кад реч се туђа испред мене стави;
Верујем себи у дан разорења,
   Победном песмом смрт кад демон слави,
Верујем себи у дане презрења,
   Погрдних речи вал када ме плави;
Верујем себи и снагом титана
   Заклапам гробља изнурених дана.

Јер не плашим се лешева што веле:
   И ми смо хтели то, што ти би хтео,
Но залуд божју искру људи желе:
   Пашћеш под јарам као и свет цео;
Дуге су борбе тај закон завеле,
   А трнов венац сам је Господ сплео. —
Верујем себи, не плашим се речи:
   Ја имам Бога, пред ким се не клечи.

Верујем себи у часове таме,
   Кад јечи тартар и кад бакар бљује;
Верујем у час и погрде саме,
   Кад ми у лице смеје се и пљује;
Верујем себи у часове чаме.
   Молитвом, коју мој Бог само чује,
Дижем се изнад луциферског беса,
   Чаробних мага и сатирског плеса.

(1910)