ЖЕНИ

Несрећна је жена овога столећа.
Искидавши венац невестинског цвећа
  Мрачном сетом вене.
Хтела би да буде и човек и жена.
Патње под којима клону јој рамена
  Њену младост плене.
О жено, о жено, о како је зао
Пут што те је к себи из тишине звао
  Да патиш очајно!
Знај: човек у теби само жену гледа:
Хоће твоје груди и сласти и меда –
  Не другарство трајно.
Ти бежиш из мрака, а светлости камо?
Зар душа на нежност научена само
  Да у борби груби?
Знаш ли где је срећа?... У раду се пати.
Жено, буди човек, али буди Мати.
  Учи, пати, љуби...
_____________________

Никад! Све је прошло. Нови пут те чека.
Сурова будућност гласно се церека
  Идолима палим.
Умреће ти вера. Страх ће доћи позно,
У безродну јесен јаукнућеш грозно:
  „Жалим младост, жалим!“

(1911/12)