ПУТЕВИ

На љубав Господ проклео је мене,
Да сва у новом облику се буди,
Стог волим данас твоје дечје ћуди
И твоје косе ветром разнесене,

Јер твоја страст ми нов дан обећава.
О, дај ми књигу што казује ново,
Јер, вај, у старој знадем свако слово:
Дај ново сунце што под маглом спава.

Закликћи, нова песма нек се роди,
Пољубац нови нек сву прошлост збрише
И да преда мном не шири се више
Исти пут који истом циљу води.

(1913)