Све је исцрпено!

»Ми смо«, лако зборе
Из Софије миле,
Мир да се очува
»Све исцрпели силе«.

То је само доказ
Ваше фине расе,
Штета што сте при том
Исцрпели и — касе.

(1913)