Шала, де

Мучки Гање напад справи,
     Ал' платиће скупо смер,
Бежањем ће да се слави
     Његов храбри карактер.
Пропашће му лажни снови,
     Да главачке тражи спас,
Јер га чека Велбужд нови
     И већ сад га »фата фрас«.
Море, Гање, зло ти спремам,
     Питаћеш ме: »Шчо ћеш бре?«
Ћути само цара земам,
     Шала, Гање, шала, де.
Твој ми треба »силен Ратко«,
     Да му скинем сабљу ја,
Ћеш му викаш: »Леле, братко,
    Папрена је шала та.«

(1913)