Кибицовања

Аустрија вели:
»За рат има шанса, Балканци су сели
Да играју санса,
Савез им је бедан
И сведен на нулу,
Савезник ће један
Отићи у булу.
« Кибицажа твоја
Врло нам је слатка,
Но бугарска »боја«
Може бити платка.
Зато не сецуј много
На софијског трефа,
Та кô би се могô
Тог плашити блефа?

(1913)