*Енвер-беј*

До се јадан зепен бора хватим
и он би се зепен осушио


Енвер-беј у Киренајци
Зло је прошô, леле мајци,
И још пре закључка мира
Остô је без официра.
На Чаталџи хоће сада
Да се лечи од свог јада;
Допуњена биће слика:
Ту ће остат без војника.

(1913)