*Чудне праске*

Чудне праске
Због Прохаске!
Преса војску пера скрши
Да испита ко је крив,

И најзад се срећно сврши,
Прохаска је здрав и жив,

Недирнут и цео
Чедан, као крин бео
И тад, горко збринут Беч,
Рече реч:
"Све нек ти је богом просто,
Кад за приплод здрав си остô!"


(1912)