В. Петровић: Српска земља

Ово је земља партије и збора,
У овој земљи гласати се мора;
Ово је земља где све народ даје,
У овој земљи на звезде се лаје!

У овој земљи има добра вина,
Рђавих књига, још горих новина
У овој земљи одавно се знало
Стихова много, поезије мало.

Ово је земља плате и салате,
У овој земљи сви глогиње млате.
Ово је земља корова и рена,
Па ипак има доста лепих жена.