С. Винавер: С. Винавер

1. Драга мадам,
На колена пред вас падам
      Да вам један проблем задам:
            Песник бесан,
            Талент тесан —
     Чему мадам да се надам?

2. Мојих жеља идеалност
И талента сва реалност
И критике сва фаталност
Свукоше ме у баналност.
И сам себи велим: Брајко,
Доћи ће ти главе — Трајко.