Прокопије Стихоточиви

САМОМ СЕБИ

Веруј ми, пријатељу,
Добра би била ствар,
Да опет Прока Нестору
Постане секретар.