М. Бојић: Последњи човек

Око њега магла густа
А он јури, дрма, руши,
Сам у своја скаче уста
И искаче кроза уши,
Па се тада нарогуши
И сам себе жустро ћуши,
За јаку се дрма, цима...
... На Југу је таква клима...