В. Петровић: Ово је земља

Ово је земља партије и збора,
У овој земљи свађе бити мора,
Ово је земља где све народ даје,
У овој земљи и на звезде се лаје.
Ово је земља многих величина,
Рђавих књига, још горих новина.
У овој земљи одавно се знало
Стихова много, поезије мало.
На сваком ћошку по геније један.
Неписмен народ знања жедан.
Ово је земља плате и салате,
У овој земљи сви глогиње млате.
Ово је земља коприве и рена
Па ипак пуна тако лепих жена.