Влада Петковић—Dis: КЊИЖЕВНИ ТЕЛЕГРАМ

Београд — Панчеву

Шта то сева
Из Панчева?

Панчево — Београду

Примили смо и ми
Вашу критик-мустру,
На пијаци спалили смо
Ћурчиновог Заратустру.
Нека он тако дивани
Самом себи у Силваплани;
Његов превод — што да се таји!
Далеко је од доброг превода
Шест хиљада корачаји . . . .

Уздах Сутончић...