Из новије српске лирике

Напомена. Читаоци Пијемонта вероватно да нису заборавили свог фељтонисту Уздаха Сутончића. Сутончић пао је у прошлом рату као једина жртва родољубивих књижевних кругова. Другови и пријатељи покојникови издаће у засебној књизи све његове списе. Књига ће се звати »Књига пажње према писци-ма и покорности према критичарима«.
Предговор ће написати г. Трајко Ћирић, књижевник из Париза. Књига ће бити украшена занимљивим карикатурама наших уметника, да би се што боље посведочила њена литературна дисциплинованост и дубока приврженост уставноуспавном књижевном животу. Редакција књиге поверена је М. Бојићу.

Мото:

Њитра, мила Њитра,
Ти слованска мати,
Кад позрим на тебе
Мусим заплакати.