Паучина

Запењених уста церим се и вичем,
Тражим нове звуке једног новог плеса
И распуклих уста, закрвављен кричем
Док се гасе сунца продртих небеса.

(Без датума)