Очи

Твој мирни поглед мене плаши,
Твој црни поглед мене страши,
     Пије ми снагу сву:
Вино у златној пени чаши,
     А отров је на дну.

Страница једна још је бела,
Страница једна још је цела,
     Мој видим чека лик,
На њ да се спусти реч опела
     И врана гракне крик.

Да ли то задња биће страна,
Да ли последња прича дана,
     Последње песме звук?
Последњи кршај младих грана
     Пред вековечни мук?

У црном гротлу твоје зене,
У мрачном срцу шуме снене
     Назирем далек жар.
Или то блес је пусте сене
     Угаслих звезда згар?

Језеро твога ока колута,
Језеро то ме тајанством гута,
     Снага је мртва; смрзнут дах.
Ево ти младост што сунцем плута,
     Но не гледај ме. Страх ме. Страх.

(Без датума)